Κλείστε
Δωρεάν ραντεβού
Δωρέαν
Συμβολευτική
Μπορείτε Εύκολα
Να επικοινωνήσετε
Πώς να σας βοηθήσουμε

Τομείς εξειδίκευσης

Συνεργάζωντας με πελάτες, τελικούς χρήστες, αρχιτέκτονες, και εργολάβους, οι άρτια καταρτισμένοι και έμπειροι μηχανικοί μας προσφέρουν προηγμένες λύσεις ηλεκτρολογικού σχεδιασμού για έργα σε όλους τους τομείς, ικανές να,

Συνεργάζωντας με πελάτες, τελικούς χρήστες, αρχιτέκτονες και εργολάβους, είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε εξατομικευμένες λύσεις μηχανολογικού σχεδιασμού για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες ανάπτυξης και να είναι,

Συνειδητοποιώντας ότι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει γίνει προτεραιότητα, η στροφή σε καθαρές πηγές ενέργειας είναι πιθανότατα ο μόνος τρόπος για να αντιστραφεί η κλιματική αλλαγή που ήδη απειλεί τον πλανήτη μας.

Γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί να αποφέρει πολλά σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι το τεράστιο δυναμικό ενεργειακής απόδοσης παραμένει αναξιοποίητο.

Σχέδια που στοχεύουν στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών και επιχειρήσεων. Ο σκοπός αναμένεται να επιτευχθεί με τη χρήση κινήτρων υπό μορφή μη επιστρεφόμενης οικονομικής βοήθειας.

Στην UNELEM συνεργαζόμαστε με πελάτες τελικούς χρήστες, αρχιτέκτονες, προγραμματιστές και εργολάβους. Δημιουργούμε στενούς δεσμούς με τους πελάτες μας για να κατανοήσουμε τον ρόλο μας στην επίτευξη των στόχων τους.