Ενεργειακή Απόδοση

Κλείστε
Δωρεάν ραντεβού
Δωρέαν
Συμβολευτική
Μπορείτε Εύκολα
Να επικοινωνήσετε

Ανάπτυξη
Έργου

Η Unelem Consulting Engineers παρέχει πλήρη υποστήριξη (Αξία Προστιθέμενης) ενεργεικής μηχανικής και ελέγχων στους πελάτες της κατά την ανάπτυξη, την κατασκευή και το τελικό στάδιο.

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών υπηρεσιών για οικιακούς, εμπορικούς και δημόσιους τομείς τόσο για νέα όσο και για τα υπάρχοντα υφιστάμενα κτίρια.

In-House Δυνατότητες:

Μηχανική Συμβουλευτική Σχεδιασμός

Γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί να αποφέρει πολλά σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι το τεράστιο δυναμικό ενεργειακής απόδοσης παραμένει αναξιοποίητο. Οι εμπειρογνώμονες μας στον τομέα της ενέργειας μπορούν να παράσχουν πολυάριθμες λύσεις και είναι εξοικειωμένοι με διάφορες μεθόδους περιβαλλοντικής εκτίμησης, ειδικευμένοι να συμβουλεύουν και να παρέχουν καθοδήγηση προς στους πελάτες και στην ομάδα σχεδιασμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι σωστές αποφάσεις γίνονται κατά τη διαδικασία σχεδιασμού.
In-House Δυνατότητες: