Οι Υπηρεσιες Μας

Στη UNELEM, η ταλαντούχα ομάδα ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων και ενεργειακών μηχανικών συνεργάζονται για να προσφέρουν λύσεις εξειδικευμένες για τη μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού και την αποδοτικότητα από πλευράς κόστους και ενεργειακής απόδοσης. Παρέχουμε υπηρεσίες για νέα έργα, εργα ανακαίνισης και υποδομής παντός μεγέθους, παρέχοντας βιώσιμες, προσιτές και καλά σχεδιασμένες υπηρεσίες κτιρίων σε διάφορους τομείς. Η ταλαντούχα ομάδα μας είναι εξειδικευμένη στην παροχή όλων των σταδίων διαδικασίας σχεδιασμού, από την αρχική ιδέα μέχρι και τον λεπτομερή σχεδιασμό και στο στάδιο κατασκευής.

Ηλεκτρολογία

Σε συνεργασία με τους πελάτες, Αρχιτέκτονες, Κατασκευαστές και τους Εργολάβους, οι εξειδικευμένοι έμπειροι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί μας προσφέρουν υπηρεσίες με προηγμένες σχεδιαστικές λύσεις για έργα σε όλους τους τομείς. Οι μηχανικοί μας είναι ικανοί να αναπτύξουν εξειδικευμένες ηλεκτρολογικές λύσεις και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις αναπτυξιακές δυνατότητες τόσο φιλικές προς το χρήστη.

Περισσότερα →

Μηχανολογιά

Σε συνεργασία με τους πελάτες, Αρχιτέκτονες, Κατασκευαστές και τους Εργολάβους, οι εξειδικευμένοι έμπειροι μηχανολόγοι μηχανικοί μας προσφέρουν προηγμένες σχεδιαστικές λύσεις για έργα σε όλους τους τομείς. Είναι ικανοί να αναπτύξουν εξειδικευμένες μηχανολογικές λύσεις και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις αναπτυξιακές δυνατότητες τόσο φιλικές προς το χρήστη.

Περισσότερα →

Ενεργειακή Απόδοση

Γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί να αποφέρει πολλά σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι το τεράστιο δυναμικό ενεργειακής απόδοσης παραμένει αναξιοποίητο. Οι εμπειρογνώμονες μας στον τομέα της ενέργειας μπορούν να παράσχουν πολυάριθμες λύσεις και είναι εξοικειωμένοι με διάφορες μεθόδους περιβαλλοντικής εκτίμησης. Ειδικευμένοι να συμβουλεύουν και να παρέχουν καθοδήγηση προς στους πελάτες και στην ομάδα σχεδιασμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι σωστές αποφάσεις γίνονται κατά τη διαδικασία σχεδιασμού.

Περισσότερα →

Ενέργεια

Αναγνωρίζοντας ότι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει καταστεί προτεραιότητα, η μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας είναι πιθανότατα ο μόνος τρόπος να αντιστραφεί η κλιματική αλλαγή του πλανήτη μας. Οι έμπειροι μηχανικοί μας θα σας συμβουλέψουν για τον τρόπο με τον οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά σε κτίρια. Με γνώμονα τη αποδοτικότητα, τόσο σε νέα όσο και σε κτίρια ανακαίνισης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές ρύπων. Επιπλέον, μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις για παραγωγή ενέργειας απο μικρής έως και μεγάλης κλίμακας μέσω φωτοβολταϊκών, είτε στο δίκτυο είτε εκτός δικτύου.

Περισσότερα →

Υπηρεσίες