Σχέδια Χορηγιών

Σχέδια που στοχεύουν στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών και επιχειρήσεων. Ο σκοπός αναμένεται να επιτευχθεί με τη χρήση κινήτρων υπό μορφή μη επιστρεφόμενης οικονομικής βοήθειας. Τα σχέδια καλύπτουν αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την αγορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού/υλικών είτε τεχνικών είτε αναβαθμίσεων από πλευράς μονώσεων.
Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια πλήρη και πλήρως ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών για τις ανάγκες σας, συμπεριλαμβανομένων:
  • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για Κατοικίες και Μη-Κατοικές (ΠΕΑ)
  • Προετοιμασία μελετών και αιτήσεων για το Σχέδιο Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω στις Κατοικίες
  • Προετοιμασία μελετών και αιτήσεων για το Σχέδιο Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις
  • Προετοιμασία μελετών και αιτήσεων για Θερμομόνωση Οροφών
  • Προετοιμασία μελετών και αιτήσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων