Μηχανολογικες Υπηρεσιες

Σε συνεργασία με τους πελάτες, Αρχιτέκτονες, Κατασκευαστές και τους Εργολάβους, οι εξειδικευμένοι έμπειροι μηχανολόγοι μηχανικοί μας προσφέρουν προηγμένες σχεδιαστικές λύσεις για έργα σε όλους τους τομείς, ικανοί να αναπτύξουν εξειδικευμένες μηχανολογικές λύσεις και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις αναπτυξιακές δυνατότητες τόσο φιλικές προς το χρήστη.

Οι μηχανικοί μας σε θέση να προσφέρουμε μια πλήρη σειρά μηχανολογικών υπηρεσιών, όπως:


Σχεδιασμός κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης
Σχεδιασμός υπηρεσιών ζεστού και κρύου νερού
Σχέδια αποχέτευσης και αποστράγγισης
Μελέτη κολυμβτικής δεξαμενής
Μελέτη συστήματος πυρόσβεσης

Μηχανολογικές
shadow