Επικοινωνία

Διεύθυνση

Ν. Νικολαίδη & Κυνήρα 4, Center Point, Μπλόκ Α’, Γραφ. 207 Πάφος, 8010, Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 26653765

Φαξ

+357 26653101

Ηλ. Ταχυδρομείο

info@unelem.com

Γρήγορη Eπαφή