Ενεργειακή Απόδοση

Γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί να αποφέρει πολλά σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι το τεράστιο δυναμικό ενεργειακής απόδοσης παραμένει αναξιοποίητο. Οι εμπειρογνώμονες μας στον τομέα της ενέργειας μπορούν να παράσχουν πολυάριθμες λύσεις και είναι εξοικειωμένοι με διάφορες μεθόδους περιβαλλοντικής εκτίμησης, ειδικευμένοι να συμβουλεύουν και να παρέχουν καθοδήγηση προς στους πελάτες και στην ομάδα σχεδιασμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι σωστές αποφάσεις γίνονται κατά τη διαδικασία σχεδιασμού.
Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών υπηρεσιών για οικιακούς, εμπορικούς και δημόσιους τομείς τόσο για νέα όσο και για υπάρχοντα κτίρια συμπεριλαμβανομένου:
  • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΠΕΑ)
  • Απόδοση ισχύος
  • Μέτρα συστήματος διαχείρισης κτιρίων (BMS)
  • Μέτρα διατήρησης της ενέργειας
  • Ενεργειακοί ελέγχοι κτιρίων