Ενεργειακη Αποδοση

Γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί να αποφέρει πολλά σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι το τεράστιο δυναμικό ενεργειακής απόδοσης παραμένει αναξιοποίητο. Οι εμπειρογνώμονες μας στον τομέα της ενέργειας μπορούν να παράσχουν πολυάριθμες λύσεις και είναι εξοικειωμένοι με διάφορες μεθόδους περιβαλλοντικής εκτίμησης, ειδικευμένοι να συμβουλεύουν και να παρέχουν καθοδήγηση προς στους πελάτες και στην ομάδα σχεδιασμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι σωστές αποφάσεις γίνονται κατά τη διαδικασία σχεδιασμού.

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια πλήρη σειρά υπηρεσιών σχετικά με την απόδοτικότητα και βιωσιμότητα, όπως:


Πιστοποιιτικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Ενεργειακοί ελέγχοι κτιρίων
Απόδοση ισχύος
Μέτρα διατήρησης της ενέργειας
Μέτρα σσυστήματος διαχείρισης κτιρίων (BMS)

Ενεργειακή απόδοση
shadow