Ενεργειακες Υπηρεσιες

Αναγνωρίζοντας ότι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει καταστεί προτεραιότητα, η μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας είναι πιθανότατα ο μόνος τρόπος να αντιστραφεί η κλιματική αλλαγή που ήδη απειλεί τον πλανήτη μας. Οι έμπειροι μηχανικοί μας θα σας συμβουλέψουν για τον τρόπο με τον οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στις υπηρεσίες κτιρίων για να παράσχουν ένα κτίριο με γνώμονα το περιβάλλον, τόσο στα νέα κτίρια όσο και στα κτίρια ανακαίνισης, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές ρύπων. Επιπλέον, μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις για παραγωγή ενέργειας μικρής έως μεγάλης κλίμακας μέσω φωτοβολταϊκών, είτε σε δίκτυο είτε εκτός δικτύου.

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια πλήρη σειρά υπηρεσιών όσον αφορά παραγωγή ενέργειας απο ανανεώσιμες πηγές όπως:


Μελέτες σκοπιμότητας
Σχεδιασμός και ανάπτυξη
Πλήρης σχεδίαση συστήματος
Σχεδιασμός διάταξής και υποστίριξη στο εργοτάξιο
Πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας
Συμβουλευτική σύνδεση δικτύου
Συμβουλές για το feed-in-tariff (Net-Metering/Net-Billing)

Energy_1_el
shadow